Fokus kupca
Upetljali KAT mašine i konkurentne kupce u R & D projekata da nam pomogne da bolje razumem njihove potrebe i raditi sa nama za razvoj i testiranje nove modele koji odgovaraju na te potrebe.
Unos kupca je vodio poboljšanja u pružanje vidljivost, stabilnosti, napajanja, lakoća transporta, kraće vreme između točenja goriva, smanjenje buke i hladnom vremenu pokretanja, samo da spomenem samo nekoliko.
Zaštiti životne sredine
Mi znamo da je upravljanje resursima odgovoran je od vitalnog značaja za naše kompanije, naši zaposleni, naši kupci, naši susedi i naš svet. Neumorno radimo na razvoju i ponudi proizvoda koji su zvuk i razumni, efikasno i efektivno.
Poboljšanje uslova života
Velika mašinerija kompanija je takođe veliki građanin. Širom naše napore, KAT mašine je pojačao da podrži i obogaćuju kvaliteta života i radove, kao i drugim delovima sveta.